Albumite lehele

Tellimisinfo

Piltide tellimiseks tuleb saata e-postile
info@fotomees.ee pildi või piltide numbrid ja millises formaadis fotosid soovite. Iga pildi all ääres on pildistamise kuupäev (näiteks: 01-05-2009 või 2009-10-16) ja neljakohaline number (näiteks 0450.jpg). Pildi tegemise kuupäev ja neljakohaline number tulebki teil e-posti teel ära saata. Kõik pildid tehakse vaikimisi valmis (kui ei ole märgitud teisiti) 10x15cm matil paberil, koos "Võistluse nimega" (näidis siin). Samuti korrigeeritakse vajadusel iga trükitava pildi kadreeringut ja värvust ning ka heledust ja tumedust.

Peale tellimuse saamist saadetakse teile arve PDF formaadis. Peale tasumist saate pildid postiga kätte 7 päeva jooksul.

Hinnad:
10x15cm foto - 5,00 €
15x21cm foto - 7,50 €
21x30cm foto - 10,00 €
30x45cm foto - 16,00 €
40x60cm foto - 22,00 €
Pildifail 1tk (originaalsuuruses) - 10,00 € saadetakse e-postiga
Pildifailid 2-10tk (originaalsuuruses) - 16,00 € saadetakse CD-l
Kõik pildifailid ühest võistlejast (originaalsuuruses) - 32,00 € saadetakse CD-l
Hinnad sisaldavad ka postikulu.
Piltide tellimise soodustused:
Tellides 5 või enam fotot paberil - allahindlus 25%
Tellides 10 või enam fotot paberil - allahindlus 50%


Kontrolli üle kas saatsid kõik vajaliku info:
1. Piltide tegemise kuupäev.
2. Piltide neljakohalised numbrid.
3. Kogus (kui kogust ei lisata, tehakse iga numbri järgi valmis üks pilt).
4. Märgi ära kui sa ei soovi pildile logo ja teksti.
5. Märgi ära kui sa soovid pildid läikivale paberile.
6. Sinu tavaposti aadress koos indeksiga, et pilt/pildid postiga koju saata.
7. Ees- ja perekonna nimi (Oleks tore saata ümbrikuga pildid mitte lihtsalt
 Marile või Jürile vaid ees- ja perekonna nimega inimesele).


Kui on täiendavaid küsimusi siis kirjuta: info@fotomees.ee
Fotograaf Viljo Pettinen


Album pages

Ordering information

For picture orders you need to send info@fotomees.ee
e-mail address picture numbers and the size of the photo(s). On the bottom of every picture there is a date of the picture taken (example: 01-05-2009 or 2009-10-16) and four digit number (example: 0450.jpg). For every order you have to send date and the picture four digit number(s). All the pictures will be printed (if not marked otherways) on 10x15cm matte paper, including text "Name of the competition" (example here). Every picture ordered will be cropped, corrected and adjusted if necessary. After sending your order you will soon receive invoice in PDF format. Pictures will be posted during 7 days after receiving your payment.
 
Prices:
10x15cm photo - 5,00 €
15x21cm photo - 7,50 €
21x30cm photo - 10,00 €
30x45cm photo - 16,00 €
40x60cm photo - 22,00 €
Original size picture file (quantity 1) - 10,00 € (sent by e-mail)
Original size picture files (quantity 2-10) - 16,00 € (sent on CD)
All original size picture files of one competitor - 32,00 € (sent on CD)
Postage is included in all of the prices.
Available discounts:
Ordering 5 or more pictures on paper - discount 25%
Ordering 10 or more pictures on paper - discount 50%


Please check that you are sending all the necessary information:
1. Date the pictures were taken.
2. Four digit numbers of the pictures.
3. Quantity (if it is not mentioned then only one picture per number is printed).
4. Please mention if you don't want any logo or text on the picture.
5. Please mention if you would like glossy (shiny) pictures.
6. Your home postal address (including postcode) for delivering pictures.
7. Your first- and family name (It would be good not to send pictures to just
 Tarzan or Jane but to a person with a first- and family name).


If you have any additional questions then please write: info@fotomees.ee
Viljo Pettinen photographer


 
На страницу альбомов

Информация о заказе

Для заказа фотографий нужно послать на адрес электронной почты  info@fotomees.ee номер фотографии (фотографий) и  формат, в котором
желаете получить фотографии. Внизу каждой фотографии указана дата съемки  (например: 01-05-2009 или 2009-10-16) и четырехзначный номер (например 0450.jpg). Дату съемки фотографии и этот четырехзначный номер и нужно послать по электронной почте. Все фотографии делаются по умолчанию (если не указано иначе) на матовой бумаге размером 10x15cm с надписью «название соревнований» (пример здесь). По необходимости также коррегируется раскадровка , цвет и яркость каждой изготавливаемой фотографии.
После получения заказа Вам будет послан счет в формате
PDF.
В течении 7 дней после оплаты Вы получите фотографии по почте.

Цены:

10x15cm   - 5,00 € 
15x21cm   - 7,50 € 
21x30cm   - 10,00 € 
30x45cm   - 16,00 € 
40x60cm   - 22,00 € 
Файл фотографии 1шт (в оригинальном размере) - 10,00 € посылается по эл.почте

Файлы фотографий 2-10шт (в оригинальном размере) - 16,00 € посылается на CD
Все файлы фотографий с одного соревнования
( в оригинальном размере) - 32,00 € посылается на CD
Почтове расходы включены в цены
Предлагаемые скидки
: 
При заказе
5 или более фотографий на бумаге - скидка 25%

При заказе
10 или более фотографий на бумаге - скидка 50%


Проверьте, послали ли Вы всю необходимую информацию:

1. Дату съемки фотографии
2. Четырехзначный номер фотографии
3. Количество  (если количество не указано, делается по одной
фотографии с каждого номера).
4. Отметьте, если не желаете видеть на фотографии лого и текст.
5. Отметьте, если желаете фотографию на глянцевой бумаге.
6. Укажите свой почтовый адрес вместе с индексом.
7. Имя и фамилию  (было бы приятно послать фотографии в конверте с указанием имени и фамилии получателя).

Дополнительные вопросы задавайте по эл.почте:
 info@fotomees.ee
Фоторгаф Вильо Петтинен.